Wedstrijdreglement Dorpgolf

Wedstrijdreglement

  • Er wordt gespeeld in flights van 3 of 4 personen, waarbij één speler als teamcaptain optreedt.

  • De spelvorm is “Better Ball”. Better ball is een wedstrijd waarbij ieder zijn eigen bal speelt. Alleen de beste score van elke flight wordt genoteerd. Wel moet ieder flight deelnemer minimaal 2 keer een score op de kaart zetten, ook al is dit niet de beste score op dat moment. Het team met het laagste aantal slagen over alle holes is de winnaar van het Dorpgolftoernooi.

  • Het aantal punten per hole is het aantal slagen van afslag tot het maken van de hole, plus eventueel het aantal strafpunten opgelopen tijdens het spelen van de hole.

  • De teamcaptain is verantwoordelijk voor het bijhouden van de scores op de scorekaart die aan ieder team wordt uitgedeeld. Noteer per hole de beste score van het team en degene die hiervoor verantwoordelijk is.

  • Per hole heeft u maximaal 10 slagen ter beschikking. Kunt u niet uitholen zet dan een streepje op uw score kaart. Ga niet verder met spelen indien dit aantal is bereikt ivm doorstroom op het parcours.
  • Een hole is gemaakt als de bal tegen het voorwerp is geslagen dat in de route is beschreven.

  • Bij een gelijk aantal slagen wordt gekeken naar het resultaat in slagen per team over de laatste drie holes en vervolgens over de laatste 6 holes. Indien dan nog geen winnaar bekend is bepaald het aantal holes in par, en daarna het totaal aantal birdies per team de eindstand.

  • De wedstrijdleiding beslist in voorkomende geschillen. De wedstrijdleiding behoudt zich het recht voor om, afhankelijk van de omstandigheden, aanvullende regels op te stellen.

Nieuws

Ik wil graag de GRATIS
nieuwsbrief ontvangen

Tafelronde 158 Bodegraven