Goede doel Dorpgolf 2013: Lerato's Day Care

Goede doel dorpgolf 2013: Lerato's Day Care

Ook dit jaar heeft de organisatie achter Dorpgolf, Tafelronde 158 veel tijd en zorg besteed aan het selecteren van een goede doel. Na vorig jaar een bijdrage te hebben geleverd aan een nieuw speeltoestel voor de Zustertuin in Bodegraven heeft de organisatie nu gekozen voor een project in Zuid Afrika: Lerato's Day Care

Tafelronde 158 onderhoud nauwe banden met zuster Tafel 158 in Bloemfontein Zuid-Afrika. Een van de projecten waarin deze Tafel betrokken is isLerato's Day Care. Een dagopvang voor kinderen uit arme wijken. De omstandigheden zijn primitief echter het effect van de dagopvang is groot. Hier wordt echt al het verschil gemaakt en kansen geboden voor de toekomst. Met een zeer beperkt bedrag kan Learto's Day Care al enorme stappen zetten in verbetering van het sanitair en speeltoestellen.

 

 

Omdat het geld direct via onze zustertafel wordt besteed aan Lerato's Day Care zonder tussenkomst van NGO's of andere organisaties is het effect optimaal. De organisatie en sponsoren kunnen erop vertrouwen dat door deze korte lijnen al het geld goed terecht komt.

 

 

 

Nieuws

Ik wil graag de GRATIS
nieuwsbrief ontvangen

Tafelronde 158 Bodegraven